GDYNIA

Gdynia Arena
ul. Kazimierza Górskiego 8, 81-980 Gdynia