DANE ADRESOWE

GRUPA ARENA Sp. z o.o.

Gołębiewo Średnie 54
83-033 Sobowidz

Adres e-mail do kontaktu:
biuro@grupa-arena.pl

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000628891. NIP: 6040172526, REGON: 364970452. Kapitał zakładowy: 5 000 zł. Kapitał wpłacony: 5 000 zł.

NAPISZ DO NAS

""
1
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Nr telefonu
Wiadomość
0 /
Previous
Next

AKREDYTACJE

Formularz wniosku o wydanie akredytacji dziennikarskiej znajduje się poniżej. Uwaga, tylko poprawne, zgodne z prawdą i kompletne formularze będą rozpatrywane.

""
1
Previous
Next